Aangesloten partijen

24 augustus 2020

ASVZ

ASVZ is er voor iedereen met een verstandelijke beperking: jong en oud, licht en zwaar verstandelijk beperkt. Voor al deze mensen biedt ASVZ diagnostiek, behandeling en begeleiding.

In de gemeente Gorinchem zijn meerdere teams werkzaam. De Beweegcoach Zorg werkt op dit moment samen met het team Ondersteuning Thuis. De medewerkers van Ondersteuning Thuis begeleiden mensen die op zichzelf wonen of gezinnen waarvan een kind of ouder een verstandelijke beperking heeft. ASVZ ondersteunt hen bij het aanleren van vaardigheden, met als doel: een zo zelfstandig en prettig mogelijk leven in de eigen, vertrouwde omgeving.

Philadelphia

Philadelphia ondersteunt door heel Nederland mensen met een beperking en helpt zo iedereen het beste uit zichzelf te halen.

De Beweegcoach Zorg werkt in de gemeente Gorinchem met meerdere teams van Philadelphia samen, waaronder dagbesteding ‘bij de Buren’, dagbesteding het Natuurcentrum en het ambulante team.

Syndion

Syndion is er voor mensen – jong en oud – met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Syndion ondersteunt hen zó, dat zij kunnen opgroeien, leren, wonen en werken op een manier die zij zelf prettig vinden. Vanuit hun wensen en mogelijkheden.

De Beweegcoach Zorg werkt regelmatig samen met locatie Nieuwstad, dagbesteding de Saak en dagbesteding NAH. Daarnaast heeft de Beweegcoach Zorg contacten bij woonlocatie de Griendweg en woonlocatie Wonen Binnenstad.

De Hoop

De Hoop helpt op betrokken en deskundige wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen of verslavingsproblemen om tot herstel te komen.

In de gemeente Gorinchem werkt de Beweegcoach Zorg samen met het Huis van Hoop – Binnenstad. Dit is een kleinschalige woonlocatie voor beschermd wonen, waar bewoners (cliënten) met elkaar een woon- en leefgemeenschap vormen. In het Huis van Hoop wonen ook kernbewoners, die 24-uurs beschikbaarheid bieden. Daarnaast is er professionele woonbegeleiding.