Naschools aanbod

We zetten in op innovatief aanbod, waarbij wordt ingespeeld op trends en ontwikkelingen. Dit doen we onder andere door de volgende projecten/acties in te zetten:

Sportpunten & SNS Street Soccer

Wekelijks vinden Sportpunten plaats in Gorinchem. We zetten hierbij in op innovatief beweegaanbod met aandacht voor motorische- en persoonlijke ontwikkeling. Sportaanbieders hebben de mogelijkheid om eigen sportaanbod te promoten door middel van clinics. Het sportpunt is ook een ontmoetingsplek voor de wijk. Ook wordt wekelijks SNS Gorcum Street Soccer georganiseerd in iedere wijk. Van oktober t/m juni is wekelijks de Jeugd Proxsys League: een samenwerking tussen Gorinchem Beweegt, SNS Bank en de Proxsys League.

Sjors Sportief

Sjors Sportief is hét digitale sportplatform van Gorinchem, waar al het sport- en beweegaanbod te vinden is. Sjors Sportief brengt jaarlijks honderden kinderen in Gorinchem in beweging. Het nodigt kinderen uit om kennis te maken met de sport(aanbieders) in Gorinchem en zo te ontdekken welke sport het best bij ze past.

MQ-routekaart

Op diverse basisscholen wordt de MQ-scan afgenomen. Deze scan, waarbij kinderen een beweegbaan afleggen, meet de motorische ontwikkeling van een kind. De tijd die een kind erover doet om de baan af te leggen, geeft aan hoe motorisch vaardig het kind voor zijn/haar leeftijd is. De MQ-routekaart geeft een overzicht van alle mogelijkheden om, op een leuke manier, te werken aan de motorische vaardigheden.

MQ-routekaart

Rijke Schooldag

Voor veel kinderen is het heel normaal om zich na schooltijd op allerlei andere manieren te ontwikkelen. Voor andere kinderen is het veel lastiger om hun interesses te ontdekken en hun talenten te ontwikkelen. Dat komt door de omstandigheden waarin ze opgroeien. In Gorinchem bieden we deze laatste groep na schooltijd activiteiten aan op allerlei gebieden: van sport tot cultuur, van natuur tot technologie, van samenwerken tot jongerenwerk.

Met drie basisscholen (JP Waale, Anne Frankschool en Daltonschool De Poorter), twee middelbare scholen (Omnia College en Vita College) en veel verschillende maatschappelijke organisaties werken we samen aan een Rijke Schooldag. We maken als voorloper deel uit van het Programma School en Omgeving van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Vanuit Gorinchem Beweegt dragen wij bij aan de Rijke Schooldag door middel van onze sportpunten die wekelijks in iedere wijk plaatsvinden:

  • Sport & Spel (voor kinderen van 2 t/m 12 jaar)
  • SNS Gorcum Street Soccer (voor kinderen van 10 jaar en ouder)