Naschools aanbod

We zetten in op innovatief aanbod, waarbij wordt ingespeeld op trends en ontwikkelingen. Dit doen we onder andere door de volgende projecten/acties in te zetten:

Sportpunten & SNS Street Soccer

Wekelijks vinden Sportpunten plaats in Gorinchem. We zetten hierbij in op innovatief beweegaanbod met aandacht voor motorische- en persoonlijke ontwikkeling. Sportaanbieders hebben de mogelijkheid om eigen sportaanbod te promoten door middel van clinics. Het sportpunt is ook een ontmoetingsplek voor de wijk. Ook wordt wekelijks SNS Gorcum Street Soccer georganiseerd in iedere wijk. Van oktober t/m juni is wekelijks de Jeugd Proxsys League: een samenwerking tussen Gorinchem Beweegt, SNS Bank en de Proxsys League.

Sjors Sportief

Sjors Sportief is hét digitale sportplatform van Gorinchem, waar al het sport- en beweegaanbod te vinden is. Sjors Sportief brengt jaarlijks honderden kinderen in Gorinchem in beweging. Het nodigt kinderen uit om kennis te maken met de sport(aanbieders) in Gorinchem en zo te ontdekken welke sport het best bij ze past.

MQ-routekaart

Op diverse basisscholen wordt de MQ-scan afgenomen. Deze scan, waarbij kinderen een beweegbaan afleggen, meet de motorische ontwikkeling van een kind. De tijd die een kind erover doet om de baan af te leggen, geeft aan hoe motorisch vaardig het kind voor zijn/haar leeftijd is. De MQ-routekaart geeft een overzicht van alle mogelijkheden om, op een leuke manier, te werken aan de motorische vaardigheden.

MQ-routekaart