Verbinding sport-bedrijfsleven

We gaan voor meer verbondenheid tussen het bedrijfsleven en de sport in Gorinchem. Waar sport een bijdrage kan leveren aan de vitaliteit van Gorcumse bedrijven, kan het bedrijfsleven vanuit maatschappelijk oogpunt een belangrijke bijdrage leveren aan de sport in Gorinchem.

Bijbehorende projecten: betrokken werkgevers.