Cool2BFit!

Cool2Bfit is een leefstijlprogramma voor kinderen met een ongezond gewicht in de basisschoolleeftijd. Er wordt in groepjes van maximaal 12 kinderen gewerkt aan de thema’s voeding, beweging en gedrag. De kracht van het programma is een brede aanpak met een diëtist, een kinderfysiotherapeut, een psycholoog en een sportinstructeur.

Vanuit het sportbeleid zetten we in op gezonde leefstijl. We willen vroegtijdig inzetten op (jonge) kinderen met een niet gezond gewicht. Met het Cool2Bfit programma kan er vanuit de MQScan (die op 8 basisscholen gaat starten in het najaar van 2021) een advies voor doorverwijzing worden gegeven. De formele verwijzing zal altijd via de (huis)arts verlopen. Het programma Cool2bfit is een samenwerking van FysioPP, Plan Psychologie en Gorinchem Beweegt.