Verbinding sport-zorg

We zetten structureel in op de warme doorverwijzing van zorg naar sport en andersom. Er worden actief verbindingen gelegd met en tussen (huis)artsen, fysiotherapeuten, zorginstellingen, revalidatiecentra, sportverenigingen, etc. Ook het sociaal team, jeugdteam en de WMO spelen een belangrijke rol in het leggen van deze verbindingen.

Bijbehorende projecten: sterk netwerk sport-zorg, zorgpartners, doorverwijzing (beweeg)aanbod.