Samenwerking intern en extern

We werken intensief samen, zowel intern met andere beleidsterreinen als extern met spelbepalers. Samenwerking is essentieel voor het behalen van de gezamenlijke doelstellingen.

Bijbehorende projecten: binnen- en buitensportoverleg, themagerichte netwerkversterking en samenwerking andere beleidsterreinen.