De Kracht van Sport - Extra

Landelijk is besloten een sportakkoord te sluiten met sport, bedrijfsleven, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Doel hiervan is toekomstbestendige organisatie en financiën van de sport. In Gorinchem bouwen we al enige tijd samen aan onze droom Gorcum Sportvesting. Om deze droom te verwezenlijken, wordt vanuit de huidige beleidsvisie ‘de Kracht van Sport’ en het Sportakkoord extra ingezet op gezond vrijwilligersbestand, gezonde leefstijl, inclusief sporten en betrokken werkgevers.

highlightimage

Contactpersonen

Maren den Besten
Beleidsmedewerker Sport
Sjoerd Boons
Beleidsmedewerker Sport & Buurtsportcoach Lingewijk