Samenspeelmiddag

05 september 2022

Wanneer

Lekker samen spelen, gewoon zoals je bent!
Gorinchem Beweegt en Natuurcentrum Gorinchem zetten zich samen in voor een natuurlijke en inclusieve omgeving waar ieder kind onbezorgd kan spelen met andere kinderen!

Op woensdagmiddag 19 oktober organiseert de speeltuinbende van Gorinchem daarom een SamenSpeelMoment op het mooiste eiland van Gorinchem, namelijk het Natuurcentrum in de Gildenwijk. Kinderburgemeester Loila zal hier natuurlijk ook bij zijn!

Voor wie

Ouders en kinderen, van regulier én speciaal onderwijs. Iedereen die het leuk en belangrijk vindt dat ieder kind op zijn of haar eigen manier lekker kan spelen. Het uitgangspunt is dan ook sámen spelen en ontdekken.

Waarom

“Samen spelen is niet alleen leuk, maar ook belangrijk. Door te spelen met andere kinderen, ontwikkelen kinderen zich fysiek en sociaal en leren ze vaardigheden die ze de rest van hun leven nodig hebben. Door samen te spelen leren kinderen vaardigheden voor het leven. Ze ontwikkelen zich fysiek en sociaal. Maar veel kinderen met een handicap spelen alleen. Ze hebben nauwelijks vriendjes en veel speelplekken zijn voor hen ontoegankelijk. Ook gaan gehandicapte kinderen vaak naar speciale scholen verder van huis. Hierdoor leren ze nauwelijks kinderen in hun eigen buurt kennen. Verder speelt onbekendheid bij andere kinderen en ouders een rol: ze weten niet goed hoe ze om moeten gaan met handicaps en hoe kinderen met en zonder handicap samen kunnen spelen. Dat werpt voor gehandicapte kinderen en hun ouders een hoge mentale drempel op om naar de speeltuin te gaan. Ze worden daar aangestaard of voelen zich niet begrepen.” Aldus te lezen op de website van de landelijke speeltuinbende. Als lokale speeltuinbende zetten we ons daarom in voor een plek waar iedereen geaccepteerd wordt en mee kan doen.

Wie zijn wij

De huidige leden van de speeltuinbende zijn professionals die zich vanuit het werkveld betrokken voelen. Zoals een kinderfysiotherapeut en medewerker bij het KinderDagCentrum van Syndion. Het Natuurcentrum biedt met mens, dier en natuur een plaats voor ontmoeting, meedoen, bewustwording en ontspanning op een eigentijdse wijze als voorbeeld voor een duurzame samenleving. Gorinchem Beweegt zet zich graag in voor een inclusieve samenleving waarbij iedereen kan meedoen door beweging. Een mooie match!

Contactpersoon

Tanja Pijleman
Beweegcoach 'Meedoen door Beweging'