Aangesloten partijen

24 augustus 2020

ASVZ

ASVZ is er voor iedereen met een verstandelijke beperking: jong en oud, licht en zwaar verstandelijk beperkt. Voor al deze mensen biedt ASVZ diagnostiek, behandeling en begeleiding.

In de gemeente Gorinchem zijn meerdere teams werkzaam. De Beweegcoach Zorg werkt op dit moment samen met het team Ondersteuning Thuis. De medewerkers van Ondersteuning Thuis begeleiden mensen die op zichzelf wonen of gezinnen waarvan een kind of ouder een verstandelijke beperking heeft. ASVZ ondersteunt hen bij het aanleren van vaardigheden, met als doel: een zo zelfstandig en prettig mogelijk leven in de eigen, vertrouwde omgeving.

Philadelphia

Philadelphia ondersteunt door heel Nederland mensen met een beperking en helpt zo iedereen het beste uit zichzelf te halen.

Syndion

Syndion is er voor mensen – jong en oud – met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Syndion ondersteunt hen zó, dat zij kunnen opgroeien, leren, wonen en werken op een manier die zij zelf prettig vinden. Vanuit hun wensen en mogelijkheden.

Leger des Heils

Het Leger des Heils helpt mensen. Mensen met een verhaal. Mensen die meer zijn dan hun ziekte, hun verslaving, hun schulden.

Yulius

Yulius helpt kinderen, jongeren en volwassenen met ­psychische problemen. We zijn gespecialiseerd in­ geestelijke gezondheidszorg en bieden speciaal ­onderwijs. Dat doen we op meerdere plekken in de­ regio’s Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. We doen het ­niet alleen: samen met onze clienten én partners als ­wijkteams, huisartsen, woningcorporaties of ­anderen in de wijk werken we aan de positieve­ gezondheid van onze clienten.­ Samen het verschil!