De Kracht van Sport

De Kracht van Sport 2022-2025

Samen met de stad wordt sport ingezet als middel om een bijdrage te leveren aan een gezonde leefstijl en een gezonde leefomgeving. Hierbij gaan we uit van wat iemand wél kan en waarbij iedereen kan meedoen.

De Kracht van Sport 2022-2025 is opgebouwd uit vijf pijlers. Iedere pijler bestaat uit een aantal thema’s, waarmee we de komende jaren aan de slag gaan.

Beleidsplan ‘De Kracht van Sport 2022-2025’

Sportakkoord ‘De Kracht van Sport-extra’

In 2020 is het Sportakkoord ‘De Kracht van Sport-extra’ ondertekend en vastgesteld. Dit is een landelijk initiatief geweest, dat we hebben vertaald naar een lokaal uitvoeringsplan. Het doel van het Sportakkoord is dat iedereen, écht iedereen, plezier in sport kan hebben. Nu en in de toekomst.

Kracht van Sport – extra

Contactpersonen

Sjoerd Boons
Beleidsmedewerker Sport & Buurtsportcoach Lingewijk
Maren den Besten
Beleidsmedewerker Sport