De Kracht van Sport

De Kracht van Sport 2022-2025

Samen met de stad wordt sport ingezet als middel om een bijdrage te leveren aan een gezonde leefstijl en een gezonde leefomgeving. Hierbij gaan we uit van wat iemand wél kan en waarbij iedereen kan meedoen.

De Kracht van Sport 2022-2025 is opgebouwd uit vijf pijlers. Iedere pijler bestaat uit een aantal thema’s, waarmee we de komende jaren aan de slag gaan.

Beleidsplan ‘De Kracht van Sport 2022-2025’

Sportakkoord ‘De Kracht van Sport-extra’

Sinds 2020 kent Nederland het Landelijk Sportakkoord. Dit is in Gorinchem vertaald naar een lokaal sportakkoord: ‘de Kracht van Sport-extra’. Dit is opgesteld samen met de spelbepalers (betrokken partners en inwoners). Het Sportakkoord is een verlengde van het sportbeleid. Via het Sportakkoord (de Kracht van Sport-extra 2023-2026) wordt extra ingezet op een aantal ambities. Zie hieronder een overzicht van deze ambities. 

Sportakkoord 2023-2026 Praatplaat

Naast de ambities uit ‘de Kracht van Sport-extra’ is er binnen dit lokaal sportakkoord sinds 2023 een nieuw onderdeel: het Gorcums Sportinitiatief. Met het Gorcums Sportinitiatief hopen we spelbepalers te stimuleren en ondersteunen met het indienen van initiatieven die een bijdrage leveren aan een van de vijf pijlers van het sportbeleid in Gorinchem. Klik hieronder op ‘Gorcums Sportinitiatief‘ voor meer informatie en het aanvraagformulier.

Contactpersonen

Sjoerd Boons
Beleidsmedewerker Sport & Buurtsportcoach Lingewijk
Maren den Besten
Beleidsmedewerker Sport