Sportieve ruimte

Een beweegvriendelijke binnen- en buitenruimte, die uitnodigt tot beweging en ontmoeting. 

Beweging en ontmoeting zijn belangrijke onderdelen van een gezonde leefstijl. Ontmoeting zorgt voor verbinding tussen inwoners en draagt bij aan het verminderen van eenzaamheid. Daarom zoekt het speelruimteplan de combinatie van bewegen en ontmoeten bij het realiseren en (her)inrichten van speelplekken. Buitenspelen is voor kinderen belangrijk. Het zorgt onder andere voor ontwikkeling van motorische- en sociale vaardigheden, fantasie, zelfvertrouwen, concentratie en leerprestaties.