Meedoen door beweging

Bewegen wordt ingezet als middel voor gezonde leefstijl, preventie, signalering, vitaliteit, participatie (tegen eenzaamheid), zingeving en mentale fitheid. Ons streven is dat iedereen kan meedoen.

Bewegen zetten we in als middel om bij te dragen aan maatschappelijke doelstellingen. Denk aan het verminderen van eenzaamheid. Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om mee te kunnen doen en te kunnen bewegen. Wij zetten in op een sport- en beweegaanbod voor iedereen, waarbij we extra aandacht hebben voor inactieve inwoners met een (dreigende) gezondheidsachterstand. Samen stimuleren en inspireren we onze inwoners, zodat ze zich bewust worden van het belang van een gezonde leefstijl.