Bewegend leren

Ontwikkelen, opgroeien en opvoeden met een gezonde leefstijl. We zetten met elkaar in op een gezonde, positieve leefstijl en leefomgeving voor alle inwoners.

Sport en bewegen is een krachtig middel dat kan bijdragen aan de cognitieve-, motorische- en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Bewegen heeft een positief effect op de hersenactiviteit. Tijdens en na inspanning wordt de hersenactiviteit verhoogd, wat een gunstig effect heeft op het denkvermogen en de leerprestaties. Daarnaast speelt motoriek een belangrijke rol in de algemene ontwikkeling van kinderen. Bij beweegervaringen leren kinderen hun gedrag te sturen en structureren. Ook komen bij sport en bewegen aspecten als samenwerking, talentontwikkeling, respect, fair play en het leren omgaan met winst en verlies aan bod. Een goede motorische basis draagt bij aan een leven lang bewegen.