Positieve Gezondheid

24 augustus 2020

Een bredere kijk op gezondheid

Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar in de zorg doorgaans wel op. Veel aandacht gaat uit naar klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen fiksen. Maar dat vertelt nog niet alles over de gezondheid en het welbevinden van mensen. En ook niet over wat zij nodig hebben om zich beter te voelen…

Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte, maar op mensen zelf, op wat hun leven betekenisvol maakt. Het is een manier om breder naar gezondheid te kijken dan alleen de lichamelijke kant. Zo gaat het bijvoorbeeld ook over je grenzen kennen. Lekker in je vel zitten. En mee kunnen doen. Het gaat erom dat jij je gezond en energiek voelt, op de manier die bij jou past.

Daaruit blijkt soms dat voor mensen die zorg nodig hebben andere dingen belangrijk zijn dan wat zorg- of hulpverleners in eerste instantie kunnen inschatten. Samen daarover praten is en blijft daarom belangrijk.

Positieve Gezondheid als gesprekstool

Het positieve gezondheidsweb kan gezien worden als gesprekstool om erachter te komen hoe mensen zelf hun gezondheid ervaren. Voel je je bijvoorbeeld tevreden, gelukkig of juist eenzaam? Lukt het je om de dagelijkse dingen te doen, zoals het huishouden? Beleef je nog plezier aan hobby’s of bezigheden?

Met de uitkomsten van het positieve gezondheidsweb kunnen zorg-/hulpverleners en cliënten een heel ander gesprek voeren. Wat is voor de cliënt echt belangrijk? Wat zou hij/zij willen veranderen? Samen bedenken ze vervolgens wie (of wat) in de omgeving kan helpen om de situatie te verbeteren.

Omdenken

De persoonlijke beweegredenen van mensen als startpunt nemen om tot verandering te komen. Dát is dus Positieve Gezondheid. En dat vraagt anders denken. Want misschien is dan het doel van iemand niet zozeer om de knie weer klachtenvrij te krijgen, maar wel om weer samen met zijn/haar kind naar de speeltuin te kunnen. Of misschien is het doel niet om te gaan sporten, maar wel om het gevoel te hebben ergens bij te horen en onderdeel te worden van een team of groep. Door ‘om te denken’ kom je soms tot verrassende, nieuwe inzichten!

Wil je meer weten of inspiratie opdoen over Positieve Gezondheid? Klik dan hier of neem contact op met Sanne van Driel.