Speelruimteplan

14 februari 2022

De gemeente vernieuwt de komende jaren ook de verschillende speelplekken. Oude speeltoestellen worden gekeurd en als het kan hersteld en hergebruikt. Op andere plekken komen nieuwe toestellen en de gemeente zorgt voor voldoende prullenbakken en bankjes. Ook worden speelplekken beter verdeeld over de stad, zodat er overal ruimte is om te spelen. Daarom is er het Speelruimteplan.

Uitvoering van het speelruimteplan wordt gedaan met de stad. Gezamenlijk wordt er gekeken naar de wensen & behoefte en worden de mogelijkheden (letterlijk) in kaart gebracht. Bij de realisatie van de speelplekken zijn de thema’s groen en duurzaamheid belangrijke uitgangspunten, waar dus ook uitvoering aan wordt gegeven.