Opleidingsplan vrijwilligers

07 juli 2021

Met het opleidingsplan vrijwilligers zetten we behoeftegericht in op de deskundigheidsbevordering. Hiermee gaan we voor gezonde en toekomstbestendige verenigingen en organisaties.

Aanvraag opleidingsbudget sportverenigingen

Droom: Gorcumse sportverenigingen zijn vitaal, maatschappelijk actief en bieden een flexibel en vraaggericht sportaanbod, ook voor kwetsbare inwoners. Het sportaanbod is divers, laagdrempelig en bij iedereen bekend.

Wil jij als sportvereniging jouw vrijwilligers (verder) opleiden? Draagt dit bij aan de ambities van het lokale Sportakkoord ‘De Kracht van Sport-extra’? Bekijk hieronder of jouw initiatief voldoet aan de richtlijnen en dien je aanvraag in!

Agenda

In onderstaand document vind je de trainingen die de komende maanden georganiseerd worden.

Nuttige links