Sociaal & zingeving

15 december 2022

Dit zijn de partners die je kunnen helpen bij sociale activiteiten en zingeving:


Yulius

Yulius ondersteunt mensen met een psychiatrische aandoening die hulp nodig hebben bij wonen of het vinden van een passende daginvulling. Zij bieden de juiste ondersteuning thuis of op één van de locaties. In Gorinchem kun je daarvoor terecht bij WKS 2. Maar Yulius organiseert ook activiteiten voor alle Gorinchemmers. Deze activiteiten vind je op Samen Gorinchem.

Ga naar: www.yulius


Rozenobel

De Rozenobel is het centrale ontmoetingspunt in de Gorinchemse Haarwijk. Het is een plek waar activiteiten voor verschillende doelgroepen uit de wijk en de stad als geheel plaatsvinden, en een platform voor eigen initiatieven. Meedoen, met elkaar en met respect is het motto. Hier kun je andere mensen uit je wijk ontmoeten, samen dingen ondernemen, en is er de ruimte om eigen activiteiten op te zetten. Een plek waar iedereen welkom is, met ruimte voor verschillen.

Ga naar: www.rozenobel.nl


SamenGorinchem

Een online platform met een agenda waarop allerlei activiteiten in de stad te vinden zijn, een sociale kaart van Gorinchem (alle zorg & welzijn organisaties), en vraag & aanbod (zoals bijvoorbeeld vrijwilligerswerk) wordt hier aan elkaar gekoppeld. Heb je dus behoefte aan sociale contacten? Er is altijd wel iets te doen voor je…wees welkom!

Ga naar: SamenGorinchem


inc. Gezond werken

inc. Gezond werken is een veelzijdig, persoonlijk en betrokken arbodienst voor het bedrijfsleven in Gorinchem en omgeving. De expertise ligt op het gebied van inzetbaarheid van personeel. Zij bieden begeleiding bij re-integratie maar denken ook graag breder mee bij personeel gerelateerde vraagstukken.

Ga naar: www.incgezondwerken.nl


HersenStichting

Hersenaandoeningen voorkomen, behandelen en mensen mee laten doen in de maatschappij is de missie van de Hersenstichting. De Hersenstichting wil er voor iedereen zijn en – als het maar even kan – iedereen helpen. Door te blijven kijken hoe aandoeningen voorkomen of behandeld kunnen worden, en te zorgen dat mensen met een hersenaandoening kunnen meedoen in de samenleving. Daarnaast stimuleert de Ommetje-app je om te (gaan) wandelen. Wandelen houdt je hersenen gezond. Start met vrienden, familie of collega’s een eigen wandelcompetitie of ga de uitdaging aan tegen de rest van Nederland.

Ga naar: www.hersenstichting.nl