Bewegingsonderwijs

We zetten in op kwalitatief bewegingsonderwijs met aandacht voor cognitieve-, motorische- en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, waarbij een sterke samenwerking tussen onderwijsinstellingen en sportaanbieders van belang is.

Dit doen we onder andere door de volgende projecten/acties in te zetten:

MQ-scan
De MQ-scan meet de motorische ontwikkeling van een kind door middel van een beweegbaan. De uitkomst van de MQ-scan geeft Gorinchem breed de motorische ontwikkeling van kinderen weer. Hierdoor zijn motorische verschillen op niveau van schoollocatie en wijk te zien, waardoor gerichte acties kunnen worden ondernomen.

Vakwerkplan
Het vakwerkplan is een middel om te werken aan de kwaliteit van het bewegingsonderwijs. Kwalitatief goed bewegingsonderwijs levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het kind, zowel motorisch als cognitief en sociaal-emotioneel. Het vakwerkplan is een samenwerking tussen schoollocaties en sportaanbieders. Sportaanbieders zorgen voor sportspecifieke input, scholen leveren input vanuit hun didactische kennis.

Athletic Skills Model (ASM)
Veelzijdig bewegen is belangrijk voor de fitheid, vitaliteit en gezondheid en is de basis voor een leven lang plezier in bewegen. Het ASM model werkt met grondvormen van bewegen, die gezamenlijk belangrijk zijn voor een optimale motorische ontwikkeling. Het idee is dat sportaanbieders deze grondvormen van bewegen gaan verweven in hun training en dat het een plek krijgt in het op- en naschoolse aanbod in Gorinchem.

Contactpersoon

Marleen Visser
Buurtsportcoach Wijdschild + Binnenstad