Sportaccommodaties

De binnen- en buitensportaccommodaties blijven in ontwikkeling. We zetten in op goed onderhouden, maatschappelijk inzetbare, gebruiksvriendelijke en uitdagende sportaccommodaties waarbij extra aandacht is voor innovatie, inclusiviteit en ontwikkeling van motorische vaardigheden.

Bijbehorende projecten: verbinding wijk-onderwijs-sport, maatschappelijke inzet sportaccommodaties en duurzaamheid.

Contactpersoon

Niels den Dekker
Beleidsmedewerker Sport - Sportieve ruimte