Meedoen door beweging

Sinds een aantal jaar is in Gorinchem de Beweegcoach Zorg actief. De Beweegcoach zorg is een gezamenlijk initiatief van Gorcumse zorgorganisaties en gemeente Gorinchem. De Beweegcoach ondersteunt en inspireert begeleiders van deelnemende zorgorganisaties om samen te zorgen voor meer structurele aandacht voor een gezonde leefstijl en beweging in de zorg. Juist door inzet van eigen medewerkers kunnen zorgorganisaties de uitgangspunten van de Beweegcoach in de eigen organisatie verankeren.

Deelnemende organisaties

Sinds 2018 maken ASVZ, Syndion, Philadelphia en De Hoop gebruik van de Beweegcoach Zorg. Yulius en het Leger des Heils zijn in 2021 als deelnemende partijen toegevoegd.

Positieve gezondheid
De aanpak van de Beweegcoach is gericht op meer dan sport en beweging. Met medewerkers van de aangesloten zorgorganisaties neemt de Beweegcoach de hele dagelijkse routine van een cliënt onder de loep. Zoveel mogelijk benaderd vanuit de werkwijze ‘positieve gezondheid’. Dit betekent dat niet alleen gekeken wordt naar de lichamelijke kant van gezondheid. Zo gaat het bijvoorbeeld ook over grenzen kennen, lekker in je vel zitten en mee kunnen doen. Het gaat erom dat cliënten zich gezond en energiek voelen op een manier die bij hen past. Het accent ligt dus niet op ziekte, aandoeningen of beperkingen, maar op mensen zelf, op wat hun leven betekenisvol maakt.

Handvaten
Om maatwerk te kunnen leveren, wordt samen met verschillende teams een jaarplan opgesteld. Hierin bekijken de Beweegcoach en medewerkers van de zorgorganisaties aan welke speerpunten zij komend jaar extra aandacht willen geven. Willen de medewerkers bijvoorbeeld vaste beweegmomenten aan gaan bieden voor groepen en/of individuele cliënten? Willen zij bewegen als vast onderdeel laten terugkomen in elk ondersteuningsplan? Of willen zij juist meer bewustwording creëren bij zichzelf en/of cliënten over wat een gezonde leefstijl nu eigenlijk precies inhoudt? Afhankelijk van de prioriteiten van het team, biedt de Beweegcoach vervolgens verschillende handvatten waar de medewerkers gemakkelijk mee aan de slag kunnen gaan.

Wil je meer weten over dit initiatief? Of misschien ook wel graag met jouw organisatie gebruikmaken van bewegingsgerichte zorg in Gorinchem?
Neem dan contact op met Sanne van Driel of Sanneke Crok via gorinchembeweegt@gorinchem.nl.

Contactpersonen

Sanneke Crok
Beleidsmedewerker sport - Meedoen door Beweging
Tanja Pijleman
Beweegcoach 'Meedoen door Beweging'