Opleidingsplan – vrijwilligers

Vrijwilligers zijn de drijvende krachten achter verenigingen en organisaties.
Binnen de pijler “Gezond vrijwilligersbestand” van het lokale Sportakkoord
zetten we in op de deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers in Gorinchem.
Tijdens deze bijeenkomst zullen we de bestaande mogelijkheden voor deskundig-
heidsbevordering van vrijwilligers bespreken en willen we in een brainstorm de
behoefte hiervoor boven water krijgen.

Programma
• 18.55 Inloop
• 19.00 Opening
• 19.10 Huidig aanbod
• 19.45 Brainstorm
• 20.15 Terugkoppeling
• 20.25 Afsluiting

Brainstorm:
• Welke opleidingsaanbod is gewenst (voor Gorinchem)?
• In welke periode moet dit plaatsvinden?
• Welke cursus/workshop biedt uw organisatie zelf aan?
• Hoe zorgen we voor goede communicatie rondom het aanbod?
• Wat is de gewenste rol spelbepalers/gemeente?

Wanneerwoensdag 14 april 2021 Tijd19:00 - 20:30 uur LocatieOnline KostenGratis Aanmelden

Stuur een mail met je naam + organisatie/vereniging naar gorinchembeweegt@gorinchem.nl

Contactpersonen

Sjoerd Boons
Beleidsmedewerker Sport & Buurtsportcoach Lingewijk
Maren den Besten
Beleidsmedewerker Sport