Buurtsportcoaches

Elke wijk heeft zijn eigen Buurtsportcoach die op basis van behoeften van partners, aanbieders en burgers, advisering op maat biedt. De Buurtsportcoach brengt partijen uit de wijk samen en helpt nieuwe initiatieven op weg. Het doel is om de advisering en ondersteuning af te bouwen en de initiatieven op eigen kracht verder te laten ontwikkelen. Elke sportvereniging is gekoppeld aan één van de Buurtsportcoaches, die vanuit de rol van Verenigingsadviseur ondersteuning biedt.