Cool2Bfit Gorinchem gaat van start!

04 februari 2022

Cool2Bfit is een leefstijlprogramma voor kinderen met een ongezond gewicht in de basisschoolleeftijd. Er wordt in groepjes van maximaal 12 kinderen gewerkt aan de thema’s voeding, beweging en gedrag. De kracht van het programma is een brede aanpak met een diëtist, een kinderfysiotherapeut, een psycholoog en een sportinstructeur.

Vanuit het sportbeleid zetten we in op gezonde leefstijl. We willen vroegtijdig inzetten op (jonge) kinderen met een niet gezond gewicht. Met het Cool2Bfit programma kan er vanuit de MQScan (die op 8 basisscholen gaat starten in het najaar van 2021) een advies voor doorverwijzing worden gegeven. De formele verwijzing zal altijd via de (huis)arts verlopen. Het programma Cool2bfit is een samenwerking van FysioPP, Plan Psychologie en Gorinchem Beweegt.

Voorwaarden voor deelname:

  • Ouder/verzorger en uw kind kunnen deelnemen aan het programma als uw kind;
  • In de leeftijd van 8-13 jaar is;
  • naar de basisschool gaat;
  • overgewicht of obesitas heeft (wat een risico is voor de gezondheid);
  • Gemotiveerd is, evenals de ouders om samen het probleem aan te pakken (gemotiveerde ouders zijn betrokken, geven steun en hebben een voorbeeldfunctie).

Of uw kind daadwerkelijk in aanmerking komt voor het Cool2Bfit programma zal bepaald worden aan de hand van de doorverwijzing van de arts en een intake gesprek met het team van Cool2Bfit.

Aanmelden Cool2BFit!

Verwijzing arts:(Vereist)
Toestemming