Gorcums Sportinitiatief!

16 oktober 2023

Tweede aanvraagtermijn gestart!

Een onderdeel van het Sportakkoord is het Gorcum Sportinitiatief. Met het Gorcums Sportinitiatief hopen we spelbepalers te stimuleren en ondersteunen met het indienen van initiatieven die een bijdrage leveren aan een van de vijf pijlers van het sportbeleid in Gorinchem. Iedereen in Gorinchem kan een aanvraag indienen. Zie het stappenplan + de bijbehorende spelregels hoe dit in z’n werk gaat. Neem vooral contact op met onze Buurtsportcoaches om mee te denken met je aanvraag.

De tweede aanvraag termijn is gestart. Aanvragen kunnen t/m 30 november 2023 ingediend worden.

Meer informatie: https://www.gorinchembeweegt.nl/aanbod/soort/de-kracht-van-sport-2022-2025/gorcums-sportinitiatief/

Contactpersonen

Maren den Besten
Beleidsmedewerker Sport
Sjoerd Boons
Beleidsmedewerker Sport & Buurtsportcoach Lingewijk