Gorinchem Beweegt heeft nieuw sportbeleid

01 april 2022

Gorcumers een leven lang actief: daar gaan we voor! Met het inzetten van sport stimuleren we een gezonde leefstijl én een gezonde leefomgeving. Wat ons betreft moet iedereen de mogelijkheid krijgen om te kunnen bewegen en fit ouder te worden. Dus gaan we uit van wat iemand wél kan en dat iedereen mee kan doen. Hierop is ons nieuwe sportbeleid gebaseerd: De Kracht van Sport 2022-2025. Sinds 1 januari 2022 borduren we voort op de 5 pijlers die in 2016 samen met de stad, zijn opgesteld:

  1. Bewegend leren: we bieden kinderen met motorische uitdagingen een sport- en bewegingsaanbod en stimuleren scholen om de kwaliteit van de gymlessen een impuls te geven met het aanbod van vakdocenten.
  2. Meedoen door beweging: we trekken onder andere met SeniorenFit de wijken in en stimuleren de oudere Gorcumers om mee te doen met beweeg-je-fit-, wandel- en fietsgroepen.
  3. Sportieve ruimte: we nodigen inwoners uit tot bewegen in de buitenruimte. Er zijn al meerdere beweegroutes in de stad aangebracht.
  4. Sterke spelbepalers: we versterken sportverenigingen door vrijwilligers op te leiden in samenwerking met NOC*NSF en het aanbieden van talentontwikkelingsprogramma’s (ASM-training) voor sportverenigingen en scholen.
  5. Gorcum sportvesting: we organiseren allerlei sportieve activiteiten in de stad. Denk aan Gorcum Sportmaand, Winterfestijn, Zomerprogramma, Merwede Triathlon, Ramadan Cup.

Lees het beleidsplan hier: https://www.gorinchembeweegt.nl/wp-content/uploads/2022/04/Beleidsplan-De-Kracht-van-Sport-2022-2025.pdf