Incompany opleiding ASM Advanced

30 oktober 2023

Na de kerstvakantie willen we starten met de ASM Advanced Instructeur opleiding in Gorinchem. Dit zal plaatsvinden op maandag 15, 22, 29 januari en 5 februari van 17.15 tot 22.00 uur. Hiervoor hebben we minimaal 16 deelnemers en maximaal 26 deelnemers nodig.

Een korte beschrijving wat ASM precies inhoudt en waar het o.a. is toe te passen volgt hieronder:
Het ASM is een praktisch en wetenschappelijk onderbouwd talentontwikkelingsmodel voor de topsport, de breedtesport en ongeorganiseerde sport, het bewegingsonderwijs en de gezondheidszorg . De optimale ontwikkeling vindt plaats als alle partijen vanuit eenzelfde, gefundeerde visie (samen)werken, met de beweger centraal. Deze nieuwe manier van denken over bewegen is de basis van kwalitatieve beweegprogramma’s met de materialen en de omgeving die daarbij optimaal bij aansluiten. Meer info: https://www.athleticskillsmodel.nl/instructeursopleidingen/
 
Mocht je als organisatie of als persoon interesse hebben in de opleiding dan horen wij dit graag voor 15 december zodat we de voorbereiding verder kunnen afstemmen met de deelnemers en de mensen van ASM.

Financiele ‘korting’

Vanuit de gemeente Gorinchem vinden wij de uitrol van het ASM binnen Gorinchem erg belangrijk. De afgelopen jaren hebben we het ASM al op verschillende manieren uitgerold, denk hierbij aan materialen in de gymzalen, ASM-graphics in de gemeentelijke gymzalen en een eerdere ASM opleiding die we hebben gehouden in 2021.

Het belang vanuit de gemeente is zo groot dat wij iedere deelnemer aan de opleiding tegemoet willen komen met een korting op het opleidingsbedrag. De opleiding kost in totaal €1100 p.p. (dit is inclusief diner op alle opleidingsavonden).
Indien er wordt deelgenomen vanuit:

  • een sportvereniging in Gorinchem is er een tegemoetkoming van 50% van het opleidingsbedrag (afhankelijk van de sportbond waar je als trainer aangesloten bent levert deze ASM opleiding je accreditatiepunten op voor je trainersdiploma, bijv KNVB 7 punten, KNLTB 12 punten etc, zie hiervoor: https://www.athleticskillsmodel.nl/instructeursopleidingen/)
  • het onderwijs in Gorinchem is er een tegemoetkoming van 25% van het opleidingsbedrag (let op: docenten kunnen de opleiding vermelden in het lerarenportfolio).

Hierdoor hopen wij als gemeente dat het een extra stimulans geeft om deel te nemen. 

Contactpersonen voor meer informatie

Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van de webinar over ASM specifiek kunnen jullie direct contact opnemen met Yordi Vermaat: yordivermaat@athleticskillsmodel.nl

Via de website www.athleticskillsmodel.nl is meer informatie te vinden.
Indien er vragen zijn over ASM in Gorinchem en eventuele interesse voor de (mogelijke) incompany opleiding in Gorinchem kan er contact opgenomen worden met Maikel Nijst.

Dit kan via:  m.nijst@gorinchem.nl / 06-22980118.

Contactpersoon

Marleen Visser
Buurtsportcoach Wijdschild + Binnenstad