Nieuws over het Gorcums Sportinitiatief!

01 februari 2024

Sinds 2023 kun je een Gorcums sportinitiatief indienen.

Met het Gorcums Sportinitiatief hopen we spelbepalers te stimuleren en ondersteunen met het indienen van initiatieven die een bijdrage leveren aan een van de vijf pijlers van het sportbeleid in Gorinchem. Iedereen in Gorinchem kan een aanvraag indienen. Zie het stappenplan + de bijbehorende spelregels hoe dit in z’n werk gaat. Neem vooral contact op met onze Buurtsportcoaches om mee te denken met je aanvraag.

Ieder kwartaal worden ingekomen aanvragen behandeld. De eerstvolgende deadline voor het indienen van de aanvragen is
31 maart 2024.

Voor meer informatie en het indienen van een initiatief, ga naar https://www.gorinchembeweegt.nl/…/gorcums-sportinitiatief/

Contactpersonen

Maren den Besten
Beleidsmedewerker Sport
Sjoerd Boons
Beleidsmedewerker Sport & Buurtsportcoach Lingewijk