Onderzoek naar vitaliteitsbeleid van Gorcumse werkgevers

19 augustus 2020

Elke organisatie heeft belang bij fitte en vitale medewerkers. Uit onderzoek blijkt dat deze medewerkers minder vaak en minder lang ziek zijn, een hogere productiviteit hebben en minder snel van baan wisselen. Gorinchem Beweegt voert daarom een enquête uit onder Gorcumse werkgevers om te peilen waar zij nu staan op het gebied van vitaliteitsbeleid.

Beweegrichtlijnen

De gezondheidsraad adviseert met haar beweegrichtlijnen dat volwassenen wekelijks ten minste twee en een half uur matig intensief moeten bewegen. Ook worden spier- en botversterkende activiteiten aanbevolen. De realiteit is alleen dat van alle inwoners in Europa de Nederlanders het meeste zitten tijdens hun werk. Het integreren van meer bewegen en gezonde voeding tijdens de werkdag zorgt aantoonbaar voor meer concentratie, een grotere creativiteit en productiviteit. Dit is dus in het belang van zowel de werknemer als ook de wekgever. Het organiseren van lunchwandelingen is de ideale gelegenheid om collega’s samen even de benen te laten strekken. Met elke werkdag een flinke lunchwandeling wordt al voldaan aan de beweegrichtlijn van twee en een half uur matig intensief bewegen per week.

Met de stad

Samen met de Gorcumse spelbepalers is in 2016 de sportnota ‘De Kracht van Sport, 2017-2021’ opgesteld. Met werkgevers zijn twee ambities geformuleerd:

  • De verbinding tussen bedrijfsleven en sport versterken
  • Meer vitale medewerkers

De gemeente Gorinchem wil Gorcumse organisaties graag ondersteunen bij het vergroten van de vitaliteit van medewerkers. De enquête heeft als doel om in februari/maart 2020 de twee bovenstaande ambities uit ‘De Kracht van Sport’ vorm te geven op basis van de behoeften van werkgevers welke worden uitgevoerd en geborgd in het jaar 2020 en 2021.

Deelnemen als werkgever

Om een goed beeld te krijgen van het huidige beleid en waar de behoefte ligt hopen wij zo veel mogelijk reacties te krijgen van Gorcumse werkgevers. Wilt u als Gorcumse werkgever deelnemen aan het onderzoek. Eind januari worden de resultaten gedeeld onder de respondenten.

Contactpersonen

Corné van Rosmalen
Buurtsportcoach Gildenwijk & Verenigingsadviseur
Lotte Blok
Beweegcoach Senioren