Over Gorinchem beweegt

Gorinchem Beweegt zet breed in op sportstimulering, gezonde leefstijl en het versterken van burgerinitiatieven. Gorinchem Beweegt bestaat uit een aantal Buurtsportcoaches, Beweegcoaches, een Verenigingsadviseur en een Eventcoach. Er wordt nauw samengewerkt met Cultuurcoaches en het team wordt begeleid en ondersteund door beleidsmedewerkers en programmaondersteuning.

Opdracht

Dit team heeft de opdracht om de Spelbepalers te versterken en de onderlinge samenwerking de komende jaren door te ontwikkelen. Kwetsbare groepen worden actief ondersteund en de eigen kracht van inwoners en vrijwilligers wordt gestimuleerd.

‘de Kracht van Sport’

Begin december 2016 heeft de Gorcumse gemeenteraad de beleidsvisie ‘de Kracht van Sport’ 2017-2021 vastgesteld. Deze visie is tot stand gekomen dankzij 140 partners binnen en buiten de sport. ‘De Kracht van Sport’ omschrijft hoe in de toekomst nog meer Gorcumers worden geïnspireerd tot een gezonde leefstijl. Zo kunnen Gorcumers de komende jaren rekenen op voldoende en kwalitatief goede voorzieningen om binnen én buiten te bewegen. De gemeente investeert wijkgericht in de jeugd, stimuleert sport bij ouderen en werkt hierbij sectoroverstijgend samen met partners uit de stad. Sportaanbieders worden behoeftegericht ondersteund door Gorinchem Beweegt en aansprekende evenementen versterken de stad.