Ouderen, werkzoekenden en vluchtelingen

26 augustus 2020

We rollen het project SeniorenFit verder uit over de stad. We zetten (denk)sport in om eenzame ouderen sociaal te activeren. Ouderen koppelen we aan sportaanbieders en we zetten in op de verbinding bewegen en vrijwillige inzet. We onderzoeken met Avres en sportaanbieders een traject waarbij werkzoekenden integreren bij de vereniging. We koppelen vluchtelingen en asielzoekers aan Spelbepalers, waarbij we inzetten op sportparticipatie en vrijwillige maatschappelijke inzet om de integratie te bevorderen.